• © WBT - Bruno D'Alimonte
  © WBT - Bruno D'Alimonte
 • © Coralie Cardon
  © Coralie Cardon
 • © WBT-Denis Erroyaux
  © WBT-Denis Erroyaux

Disclaimer

De inhoud van de website www.belholidays.com is beschermd door de Belgische wet op de intellectuele eigendom, meer bepaald door de auteursrechten en naburige rechten, de wet ter bescherming van databanken en  computerprogramma’s, evenals , in voorkomend geval,  door het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom (waaronder het merkenrecht,  tekeningen- en modellenrecht.)

In dit opzicht zijn alle elementen van welke aard ook (vaste en bewegende beelden, foto’s, datagegevens, merken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, downloads) die op deze website staan, beschermd.
Om die reden is elke reproductie, voorstelling, aanpassing, gedeeltelijke of volledige verandering  van eender welk onderdeel dat deel uitmaakt van deze website, op welke manier dan ook verboden, behalve mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Federatie ‘Gîtes de Wallonie’. Elke inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom kunnen burgerrechterlijk vervolgd worden en aanleiding zijn tot boetes overeenkomstig de in voege zijnde wetgeving.

Copyrights:
© Fédération des Gîtes de Wallonie - © FTPN-Bossiroy - © WBT-Bruno D'Alimonte - © Nicolas Borel-Architecte Christian de Portzamparc - © Bernard Lorquet - © FTLB - P.Willems - © WBT-David Samyn - © Jacques Croisier - © Jan D'Hondt - © WBT-Emmanuel Mathez - © SNCB-Holding-Denis Moinil - © WBT-J.P.Remy - © Culturespaces - © WBT-Joseph Jeanmart - © WBT-JL Flemal - © Coralie Cardon - © WBT-Didier Brancart